4 Σεπτεμβρίου 2018
Το Σιδηροδρομικό Μουσείο θα είναι κλειστό από 18.9.2018 έως και 21.9.2018