4 Ιανουαρίου 2018
Το Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών θα είναι κλειστό έως και 05.1.2018