24 Δεκεμβρίου 2019
Κάλαντα Χριστουγέννων

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλε η χορωδία του ΨΟΣ στη Διοίκηση του ΟΣΕ.