16 Φεβρουαρίου 2018
Συνάντηση στις 7 και 8 Μαρτίου 2018 στο Βουκουρέστι
Συνάντηση στις 7 και 8 Μαρτίου 2018 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, για την εφαρμογή των απαιτήσεων του TAF-TSI, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕU) αριθ. 1305/11-12-2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα

Στις 7 και 8 Μαρτίου 2018 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την εφαρμογή της TAFTSI (Telematics Application for Freight – Τηλεματικές Εφαρμογές για Εμπορευματικές Εφαρμογές) – (Technical Specification for Interoperability – Τεχνικές προδιαγραφές για διαλειτουργικότητα) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕU) αριθ. 1305/11-12-2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τις τηλεματικές εφαρμογές του υποσυστήματος εμπορευματικών μεταφορών του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) με διοργανώτρια την Εθνική Αρχή Ασφάλειας και το Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) της Ρουμανίας και με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής της Βουλγαρίας (IAEA) και Ελλάδας (ΟΣΕ Α.Ε.).

Η εκδήλωση αποτελεί το έβδομο περιφερειακό σεμινάριο σχετικά με την εφαρμογή του TAF-TSI στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί στην εξοικείωση των διαχειριστών, που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του TAF-TSI, υπεύθυνων από τους διαχειριστές υποδομής και παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής.

Θα αναλυθεί το σημερινό τρέχον επίπεδο εφαρμογής του TAF-TSI, οι δυνατότητες βελτίωσής του στα κράτη μέλη, μέσω της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων, η ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός της εφαρμογής των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) 1305/2014 κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρακτική εφαρμογή των τηλεματικών εφαρμογών για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές και στα οφέλη τους και θα επιτραπεί στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να εξοικειωθούν με τα επιτεύγματα των κορυφαίων ευρωπαϊκών οργανισμών στον τομέα, να αποκτήσουν εμπειρίες και να έλθουν σε άμεση επαφή επικοινωνίας.

More information and registration is available on the given link below. Number of places is limited and will be attributed on first come, first served basis. http://www.era.europa.eu/Communication/Events/Pages/7th_Regional_TAF_TSI _Workshop.aspx

For further information please contact kornel.nagy@era.europa.eu .