19 Σεπτεμβρίου 2020
Σοβαρές ζημιές του δικτύου σε σημεία της γραμμής Λιανοκλάδι-Λάρισα
Το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ Λιανοκλαδίου - Λάρισας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές