30 Ιουλίου 2020
Σιδηροδρομική Σύνδεση με ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς
Η Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς πρόκειται να συνδεθεί με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας