14 Αυγούστου 2018
Προσωρινά αποτελέσματα της ανακοίνωσης με αριθμό ΣΟΧ1/2018 του Ο.Σ.Ε.
Προσωρινά αποτελέσματα της ανακοίνωσης με αριθμό ΣΟΧ1/2018 του Ο.Σ.Ε. για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας).

ΣOX1_2018 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΣΟΧ1_2018 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 2105297803