1 Νοεμβρίου 2018
Ο Ο.Σ.Ε. αποκτά ξανά το χαμένο κύρος του και τις χαμένες αρμοδιότητές του
Ο Οργανισμός ξαναμπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης

Σήμερα, με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταϕορών ψηϕίστηκε τροπολογία με την οποία ο Ο.Σ.Ε. αναλαμβάνει την αποκλειστική διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού διαμετακομιστικού εμπορευματικού κέντρου του Θριασίου Πεδίου. Παράλληλα,  ψηϕίστηκε και η διάταξη με την οποία οι κρίσιμες ειδικότητες των εργατών γραμμής, τεχνιτών γραμμής, μηχανικών ΠΕ και ΤΕ και εργαζόμενων στον κλάδο ελέγχου και κίνησης αμαξοστοιχιών, που είχαν μεταϕερθεί σε άσχετες, με τις ειδικότητες τους, δημόσιες υπηρεσίες και ϕορείς, μπορούν πλέον να επιστρέψουν στον Οργανισμό.

Ο Οργανισμός ξαναμπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, μετά από χρόνια απαξίωσης και αποψίλωσης του με το νόμο 3891/2010 και τις πολιτικές εκείνης της περιόδου, με τις οποίες ακόμη και για το εμβληματικό και τεράστιο έργο του σιδηροδρομικού διαμετακομιστικού κέντρου, είχε αποκλειστεί ο Ο.Σ.Ε. από τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του.