8 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΟΣΕ βελτιώνει το Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Ο ΟΣΕ παρέδωσε στην κυκλοφορία τον ευθύγραμμο κλάδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αδένδρου Θεσσαλονίκης