25 Φεβρουαρίου 2021
Οριστικοί Πίνακες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019
Οριστικοί Πίνακες (προσληπτέων, κατάταξης και βαθμολογίας και απορριπτέων) της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου [για την κάλυψη αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων (Αριθ. Πρωτ. 9041842/05.04.2019)] πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας