11 Αυγούστου 2020
Νέα Συμφωνία μεταξύ του ΟΣΕ & GRUP FEROVIAR ROMAN S.A.
Υπεγράφη σήμερα 11.8.2020

Υπεγράφη σήμερα 11.8.2020, από τον Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Α.Ε. κ. Αθαν. Κοτταρά και τον Γεν. Διευθυντή της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης GFR S.A. – Ελληνικό Υποκατάστημα κ. Καλογερόπουλο, η Σύμβαση πρόσβασης και χρήσης της εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής.

Η συμφωνία αυτή  έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο λόγω της πανδημίας και  σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις εμπορευματικές Μεταφορές  Στόχος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος είναι το άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρομικών και συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών μέσω ενός υγιούς ανταγωνισμού με την ένταξη νέων χρηστών στη Σιδηροδρομική Υποδομή.

Η αύξηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών θα αναδείξει  την Ελλάδα σε δυναμικό και σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων με τον σιδηρόδρομο να συμμετέχει ενεργά στο μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.