10 Νοεμβρίου 2020
Η γραμμή Κατάκολο-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία αναβαθμίζεται
Η σιδηροδρομική γραμμή Κατάκολο-Πύργος-Αρχ. Ολυμπία αναβαθμίζεται με νέο έργο ύψους 2,3 εκ. ευρώ