27 Οκτωβρίου 2021
Η έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου για τους ΣΕΚ
Από το Ιστορικό Αρχείο ΟΣΕ