11 Σεπτεμβρίου 2018
Επιπλέον σχεδιασμός και δράσεις για όλη τη χώρα
 • Αναβάθμιση της ασφάλειας του δικτύου με ανάταξή του (Προϋπολογισμού 70 Εκατ. στις περιοχές Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, Λεκανοπεδίου Αττικής κ.λ.π) και θέση σε λειτουργία των εγκατεστημένων συστημάτων σηματοδότησης σε όλο το δίκτυο για την αύξηση της χωρητικότητάς του λόγω της επερχόμενης αύξησης της εμπορευματικής κίνησης.
 • Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης επισφαλών σημείων του δικτύου (οργανομετρήσεις γεφυρών κ.λ.π.).
 • Βελτίωση ασφάλειας στις θέσεις των Ισοπέδων Διαβάσεων του Δικτύου.
 • Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταγραφή του δικτύου με στόχο την προληπτική και διορθωτική συντήρησή του.
 • Διασύνδεση με αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων διαλειτουργικότητας TAF/TAP TSI με τον ERA.
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, τον υπολογισμό των τελών πρόσβασης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και την παρακολούθηση των συρμών.
 • Αύξηση Ασφάλειας με αξιοποίηση των δεδομένων από τα σιδηροδρομικά υποσυστήματα ERTMS (EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS) εντοπισμού αμαξοστοιχιών. (με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης).
 • Πρόγραμμα δράσης για την Ανάπτυξη της Σιδηροδρομικής Ακαδημίας σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της χώρας – Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σιδηροδρομικής τεχνολογίας – τεχνογνωσίας (R&D). Ανάπτυξη προγραμμάτων εξετάσεων και πιστοποίησης μηχανοδηγών καθώς και όλων των άλλων ειδικοτήτων.
 • Ανάδειξη πολιτιστικών δράσεων, μέσω του μουσειακού τροχαίου υλικού του ΟΣΕ και των μνημείων σιδηροδρομικής κληρονομιάς.
 • Συμμετοχή στις μελέτες της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου σε Λαύριο και Ραφήνα.
 • Συμμετοχή στις μελέτες του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτ. Αττικής.