31 Μαρτίου 2022
Επικαιροποίηση Προγράμματος Κατάρτισης Εκπαιδευτικού Κέντρου ΟΣΕ
Απόκτηση Πιστοποιητικού Μηχανοδήγησης

Ο σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης είναι η παροχή εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ν.3911/2011 (Α’ 12), για την απόκτηση Πιστοποιητικού Μηχανοδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ελλάδας.