20 Ιανουαρίου 2020
Επίσκεψη της διοίκησης του ΟΣΕ στο χώρο μετεγκατάστασης του νέου σιδηροδρομικού μουσείου Θεσσαλονίκης
Τον χώρο ανέγερσης του Εβραϊκού Μουσείου καθώς και τον χώρο μετεγκατάστασης του νέου Σιδηροδρομικού Μουσείου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε η Διοίκηση του Οργανισμού συνοδευόμενη από Υπηρεσιακούς παράγοντες.

Τον χώρο ανέγερσης του Εβραϊκού Μουσείου καθώς και τον χώρο μετεγκατάστασης του νέου Σιδηροδρομικού Μουσείου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε η Διοίκηση του Οργανισμού  συνοδευόμενη από Υπηρεσιακούς παράγοντες.