2 Νοεμβρίου 2021
Διημερίδα ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ με τίτλο “Σιδηροδρομικές Υποδομές & Μεταφορές: Παρόν & Μέλλον”
Yπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις 11 & 12 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι σιδηροδρομικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές  βρίσκονται σε μια κρίσιμη συγκυρία δεδομένου του πρωταγωνιστικού τους ρόλους διεθνώς εξαιτίας των πολλών και σημαντικών τους πλεονεκτημάτων έναντι των υπόλοιπων μεταφορικών μέσων.

Η συμβολή του σιδηροδρόμου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή μετάβαση, ο ρόλος του στην κοινωνία και την ανάπτυξη, το χαμηλό του κόστος, η άνεση και η ταχύτητα στη μετακίνηση, αποτελούν τα μεγάλα πλεονεκτήματα του τρένου, ώστε αυτό να καταστεί πιο ελκυστικό τόσο για τις επιβατικές, όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Εν μέσω αυτής της συγκυρίας ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης της σιδηροδρομικής πολιτικής της χώρας σε επίπεδο υποδομών και μεταφορών, διοργανώνουν στις 11 & 12 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Διημερίδα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, με τον τίτλο “Σιδηροδρομικές Υποδομές & Μεταφορές: Παρόν & Μέλλον”.

Ο σκοπός του Συνεδρίου, στο οποίο θα μετέχουν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εγχώριο σιδηροδρομικό τοπίο δια των εκπροσώπων τους, καθώς και η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και εκπρόσωποι άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, είναι να επικοινωνηθούν όλες οι προτάσεις/σκέψεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και να σκιαγραφηθούν οι προοπτικές του Σιδηρόδρομου στην Ελλάδα.

Η Διημερίδα θα απαρτίζεται από τέσσερις (4) ενότητες με την ακόλουθη θεματολογία:

  • Σιδηροδρομικές Υποδομές και Ανάπτυξη Δικτύου
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός, Τηλεπικοινωνίες & Σιδηροδρομικά Συστήματα
  • Εμπορευματικές μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Δικαιώματα Επιβατών