19 Ιουνίου 2019
Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ για την εξόδιο ακολουθία του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Πετράκη
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εξόδιο ακολουθία του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Πετράκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση του υπηρεσιακού σημειώματος του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Παναγιώτη Θεοχάρη, που αφορά την εξόδιο ακολουθία του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Πετράκη, μετά από συζήτηση, με ομοφωνία των παριστάμενων μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. -Ημιαργία για το προσωπικό του ΟΣΕ στο μέγαρο της Καρόλου την Τετάρτη από τις 11:30 για να παραβρεθεί στην κηδεία του πρώην Διευθύνοντος  Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Πετράκη.

2.-Η  Σημαία  του  ΟΣΕ σε όλες τις υπηρεσίες  την  Τετάρτη  θα είναι  μεσίστια λόγω πένθους.

3.- Παράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου στην κηδεία.

4.- Κατάθεση στεφάνου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.- Δωρεά 2000 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυμα που θα υποδείξει η οικογένεια.

6.-Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα το κείμενο της αποφάσεως για το υπόψη θέμα.