27 Νοεμβρίου 2020
Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Αποτελέσματα (Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων, Κατάταξης και Βαθμολογίας και Απορριπτέων) της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (για την κάλυψη αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων) πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   2105297803.