18 Σεπτεμβρίου 2021
Αποκατάσταση κυκλοφορίας στο τμήμα γραμμής μεταξύ ΣΣ Λευκοθέας – ΣΣ Φωτολίβος

Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά, η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης (ευρύτερη περιοχή του ΔΔ Λευκοθέας της ΠE Σερρών), μετά την αποκατάσταση από τον ΟΣΕ των ζημιών στη γραμμή, που προκλήθηκαν στις 25 Αυγούστου εξαιτίας εκτροχιασμού και ανατροπής δύο εκ των έντεκα βαγονιών της 80610 εμπορικής αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

O OΣΕ μετά την απομάκρυνση των ανατραπέντων βυτίων, προχώρησε στις παρακάτω εργασίες αποκατάστασης της γραμμής στην ευρύτερη περιοχή της χιλιομετρικής θέσης 173+000 γρ Θ-ΑμΠΚ (περιοχή εκτροχιασμού):

  • Αποξήλωση της σιδηροδρομικής γραμμής καθόλο το μήκος εκτροχίασης.
  • Εκσκαφή καθόλο το μήκος εκτροχίασης και πλήρης αφαίρεση του έρματος.
  • Ισοπέδωση του έρματος.
  • Στρώση γραμμής με χρήση υλικών όμοιων με αυτά της υπάρχουσας στρώσης γραμμής.
  • Προσωρινή αποκατάσταση αρμών αμφίδεσης (αμφίδεση με σφικτήρες).
  • Σκυρόστρωση γραμμής.
  • Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμής.

 

Η γραμμή αποκαταστάθηκε και πλέον επανέρχονται σταδιακά τα προγραμματισμένα επιβατικά και εμπορικά δρομολόγια στο εν λόγω τμήμα.