24 Νοεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΣΕ

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου περί ώρας 14:00, η επιβατική αμαξοστοιχία 12304 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρίο-Άγιος Ανδρέας, στην χιλιομετρική θέση 230+778 εκτροχιάστηκε μερικώς. Από τον εκτροχιασμό κανένας από τους 72 επιβαίνοντες δεν έπαθε τον παραμικρό τραυματισμό και όλοι αποβιβάστηκαν ασφαλώς ενώ υπέστησαν ελαφρές ζημιές η επιδομή και ο συρμός.
Ο ΟΣΕ ειδοποίησε αμέσως και απέστειλε σχετική επιστολή στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, που είναι η κατά τον νόμο αρμόδια Αρχή διερεύνησης του περιστατικού, ενώ η αντίστοιχη εσωτερική Επιτροπή θα αποστείλει εντός 10 ημερών το σχετικό πόρισμα σύμφωνα με τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος.
Συνεργεία της HELLENIK TRAIN εντροχίασαν και μετέφεραν τον συρμό στο αμαξοστάσιο ενώ το προσωπικό του ΟΣΕ επιδιόρθωσε την ζημιά στην επιδομή και αποκατέστησε την κυκλοφορία.
Σημειώνεται ότι ο ΟΣΕ έχει προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό από 15/05/2023, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες ανάθεσης η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδος.
Μέχρι την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Οργανισμός προσέφυγε στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έργου ύψους 57.864,62€ και το οποίο εκτελείται ήδη από τις 13/07/2023 με σκοπό την αποκατάσταση στρεβλώσεων και λοιπών προβλημάτων, κυρίως μέσω αντικατάστασης ξύλινων στρωτήρων και την αποφυγή διακοπής κυκλοφορίας.