8 Αυγούστου 2023
Ανακοίνωση για μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του Διαγωνισμού Α.Δ.237

Ανακοίνωση για μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του Διαγωνισμού Α.Δ.237 για την ανάθεση της μελέτης «Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Ίασμου- Πολύανθου και Μέστης – Αλεξανδρούπολης» Α.Δ.237 από 3-8-2023 σε 10-8-2023 και ώρα 10:00 π.μ.