Στοιχεία Επικοινωνίας

ΟΣΕ

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Καρόλου 1-3 , 104 37, Αθήνα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΑΡΑΠΟΝΑ E. parapona@osenet.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Τ. 210 5297865- 67 Ε. info@osenet.gr

 • ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  Τ. 
  210 5297826 Ε. a.anogiati@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
T.
210 5297727 E. dny@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
T. 210 5297801 E. dodad@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
T. 210 5297733 E. doy@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
T. 210 5297101 E. dek@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
T. 210 5297228 E. dipef@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
T. 210 5297509 E. disyg@osenet.gr

  • ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
   Τ.
   210 5297509 Ε. disyg@osenet.gr
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
  T. 2310 550906 E. disyg.ygmth@osenet.gr

  • ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   Τ.
   2310 542826 Ε. disyg.ygmth.tmemhg@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   Τ.
   2310 598206 Ε. disyg.ygmthth@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
   Τ.
   23810 29657- 23441 Ε. s.stafylidou@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
   Τ.
   25210 47040 Ε. 47040dr@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
   Τ.
   25510 25937 Ε. tmgralex@osenet.gr
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  T. 210 5297501-502 E. disyg.ygkne@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
   Τ.
   210 5593144 Ε. tmemig.athinon@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΟΥ
   Τ.
   24210 25124 Ε. tmemig.volou@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗNΩΝ
   Τ.
   210 5298891 Ε. s.georgakis@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
   Τ.
   2610 639123 Ε. n.kyritsi@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
   Τ.
   22310 52916 Ε. v.papioti@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
   Τ.
   2410 590189 Ε. disyg.ygknetlar@osenet.gr
  • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΟΥ
   Τ.
   24210 23625 Ε. s.papandreadis@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
T. 210 5297415 E. dipl@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
T. 210 5297209 E. dissa@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
T. 210 5297512 E. dissy@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
T. 210 5297594 – 210 5297595 E. disisik@osenet.gr

 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Τ. 2310 599010 ή 670 1010 Ε. yssthe.tth@osenet.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Τ. 2310 599020 Ε. l.pegiadis@osenet.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
  Τ. 2410 590209 ή 2410 590208 Ε. disisik.lar.sim@osenet.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  Τ. 2410 590209 ή 2410 590208 Ε. disisik.lar.ilektr@osenet.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
  Τ.
  210 5298872 και 874 ή 2872 και 2874 Ε. disisik.ath.sim@osenet.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Τ. 210 2422115 Ε. disisik.ska.ilekt@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
T. 210 5297606 E. secdk@osenet.gr

YΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
T. 210 5297671 E. yyae@osenet.gr