ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 2020-69 που θα διεξαχθεί την 29η Ιανουαρίου 2021 και αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου...

Read more ...

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 2020-68 που θα διεξαχθεί την 29η Ιανουαρίου 2021 και αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου...

Read more ...

Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 2020-64 που θα διαξαχθεί την 26η Ιανουαρίου 2021 και αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου...

Read more ...

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 2020-63 που θα διεξαχθεί την 26η Ιανουαρίου 2021 και αφόρα την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου...

Read more ...

διαβάστε περισσότερα