Πρόεδρος Δ.Σ.

Κακουλάκης  Γεώργιος του Ιδομενέα, Δικηγόρος 

 

Διευθύνων Σύμβουλος

Θεοχάρης Παναγιώτης του Αναστασίου, Οικονομολόγος

 

Εκτελεστικό Μέλος

Φραγκιαδάκης Νικόλαος του Ιωάννη, Μηχανολόγος – Μηχανικός

 

Μέλη

Αναγνωστόπουλος Γεώργιος του Ευθυμίου, Ηλεκτρολόγος –Μηχανικός

Κυλάκου Αικατερίνη του Κυριακούλη, Δικηγόρος

Κιούσης Δημήτριος του Μιχαήλ, Επιχειρηματίας

Λεβέντης Αθανάσιος του Σταύρου, Τεχν. Υπάλληλος ΟΣΕ – Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Mouseio.Ose.web.banner 300x250