ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Συνεχίστηκαν και το έτος 2014 οι εκποιήσεις αχρήστου σιδηροδρομικού υλικού τροχαίου και μη του ΟΣΕ, με απόλυτη επιτυχία και σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη.
Όλες οι εκποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με ανοιχτούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, με απόλυτη διαφάνεια, μέγιστη δημοσιότητα, ενώ επετεύχθη μεγάλος ανταγωνισμός, με την συμμετοχή σημαντικού αριθμού υποψηφίων αναδόχων.
Συγκεκριμένα, εντός του 2014 ολοκληρώθηκαν συμβάσεις του 2013 και υπεγράφησαν 14 νέες συμβάσεις με τα εξής αποτελέσματα:
• Εκποιήθηκαν 196 άχρηστα σιδηροδρομικά οχήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (μετρικής γραμμής) και 16.000 tn περίπου άχρηστου σιδηροδρομικού μη τροχαίου υλικού, προϋπολογιζόμενης συμβατικής αξίας 5.714.700 € περίπου.
• Έναντι του ανωτέρω ποσού το 2014 εισπράχθηκαν από εκποιήσεις άχρηστου υλικού 1.736.512 €, το 2015 εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 2.800.000 €, ενώ οι εισπράξεις θα ολοκληρωθούν εντός του 2016.

Τέλος νέες εκποιήσεις θα συνεχιστούν και το 2015 μετά την κρίση ως αχρήστου του σιδηροδρομικού τροχαίου ή μη υλικού, για την διασφάλιση των συμφερόντων του ΟΣΕ και του κοινωνικού συνόλου.-

 

 

Scrap1

 

 

Scrap2