Λήψη Αρχείου

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2013-64/1 που θα διεξαχθεί την 28η Φεβρουαρίου 2014 και αφορά προμήθεια "Υλικών ηλεκτροκίνησης και...

Περισσότερα...

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-04 που θα διεξαχθεί την 07η Φεβρουαρίου 2014 και αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου "Σχεδιασμός...

Περισσότερα...

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΙΔ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ...

Περισσότερα...

Ανάθεση δημοσιεύσεων των διαφόρων διακηρύξεων δημοπρασιών, τιμολογιακών μεταβολών, δρομολογίων, ισολογισμών, ψηφισμάτων, διαφημίσεων, προσκλήσεων...

Περισσότερα...