ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΗΞΣ 2020-13 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 27η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ...

Περισσότερα...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020-17 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ...

Περισσότερα...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020-16 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...

Περισσότερα...

διαβάστε περισσότερα.

ΔΙΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020-15 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...

Περισσότερα...