Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης δώδεκα (12) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ, δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής...

Περισσότερα...

Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης έντεκα (11) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ, δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής...

Περισσότερα...

περισσότερα

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2019-62 που θα διεξαχθεί την 10η Οκτωβρίου 2019 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2019-61 που θα διεξαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2019 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή...

Περισσότερα...

Mouseio.Ose.web.banner 300x250