περισσότερα εδώ...

Προμήθεια «Αυτόματου Ρυθμιστή Τάσης Γεννήτριας (152KVA/GV400/230/50HZ)», του Σ.Σ. Παλλήνης, όπως περιγράφεται στο συνημμένο πίνακα, προϋπολογιζόμενης...

Περισσότερα...

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για...

Περισσότερα...

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για...

Περισσότερα...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ GCIOB 360Q KAI ΤΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ...

Περισσότερα...