ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Γραμμής Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας /Τμήμα...

Περισσότερα...

Λήψη Αρχείου

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2013-64/1 που θα διεξαχθεί την 28η Φεβρουαρίου 2014 και αφορά προμήθεια "Υλικών ηλεκτροκίνησης και...

Περισσότερα...

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-04 που θα διεξαχθεί την 07η Φεβρουαρίου 2014 και αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου "Σχεδιασμός...

Περισσότερα...

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΙΔ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ...

Περισσότερα...