Ανάθεση δημοσιεύσεων των διαφόρων διακηρύξεων δημοπρασιών, τιμολογιακών μεταβολών, δρομολογίων, ισολογισμών, ψηφισμάτων, διαφημίσεων, προσκλήσεων...

Περισσότερα...

Προμήθεια Μετασχηματιστών έντασης 2Χ100/5/5/5 Α 170KV (4τεμ.) εξωτερικού χώρου ,προϋπολογιζόμενης δαπάνης #34.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #

Περισσότερα...

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» όπως περιγράφονται αναλυτικά...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ έχει ξεκινήσει τη δενδροφύτευση στον χώρο του Σιδηροδρομικού σταθμού της Αθήνας, κάνοντας πράξη τις υποσχέσεις του για οικολογική ανάπλαση της...

Περισσότερα...

Mouseio.Ose.web.banner 300x250