ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Προμήθεια: Υλικά σηματοδότησης τμ. Δομοκού-Λάρισας , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 466.057,41 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και 573.250,61 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου...

Περισσότερα...

«Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο δύο αστέρων (γ΄ κατηγορίας ή ανωτέρας) στο Βόλο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με προϋπολογισθείσα ημερήσια τιμή...

Περισσότερα...

Αρχείο PDF

Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Γραμμής Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας /Τμήμα...

Περισσότερα...

Λήψη Αρχείου