ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Προμήθεια: Υλικών ΑΣΙΔ ΑZD , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.715 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και 25.479,45 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο...

Περισσότερα...

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Σ.ΣΤΑΘΜΩΝ, Σ.ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι.Δ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ» όπως...

Περισσότερα...

Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού -ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ- (της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,Περιφέρειας...

Περισσότερα...

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί την 25η Φεβρουαρίου 2014, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την '' ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ...

Περισσότερα...

Προμήθεια "κεραία (μπάρα) μηχανισμού ημιδρυφάκτου από αλουμίνιο (4,5 m) ΑΣΙΔ", προϋπολογιζόμενης δαπάνης #1.300,00# € χωρίς ΦΠΑ και #1.599,00# €

Περισσότερα...