Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2019-13 που θα διεξαχθεί την 14η Μαρτίου 2019 και αφορά την προμήθεια «Συσσωρευτών».Διαβάστε εδώ.

διαβάστε περισσότερα.

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2019-08 που θα διεξαχθεί την 4η Μαρτίου  2019 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την...

Περισσότερα...

περισσότερα

περισσότερα