ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΕΕΣ

Ορθή επανάληψη του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής  του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+170» με Α/Α  έργου - 75514 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΕΕΕ

 

Mouseio.Ose.web.banner 300x250