Ανακοίνωσης απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος και της κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 13089/27.02.2014 που αφορά το έργο της "Αποξήλωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης εξοπλισμού ΑΣΙΔ του Τμήματος Γραμμής Κόρινθος - Ψαθόπυργος".   

Κάντε κλικ εδώ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250