Ανακοίνωση απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης των προσφορών και εξέτασης της ένστασης, του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14014/18-03-2014.

Κάντε κλικ εδώ