Προμήθεια «Αυτόματου Ρυθμιστή Τάσης Γεννήτριας (152KVA/GV400/230/50HZ)», του Σ.Σ. Παλλήνης, όπως περιγράφεται στο συνημμένο πίνακα, προϋπολογιζόμενης αξίας #640,00 €#, χωρίς Φ.Π.Α και #793,06 €# με Φ.Π.Α 24%, περισσότερα εδώ..

Mouseio.Ose.web.banner 300x250