Ανάθεση δημοσιεύσεων των διαφόρων διακηρύξεων δημοπρασιών, τιμολογιακών μεταβολών, δρομολογίων, ισολογισμών, ψηφισμάτων, διαφημίσεων, προσκλήσεων, Γενικών Συνελεύσεων και λοιπών ανακοινώσεων του ΟΣΕ Α.Ε. προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και 98.400,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

ΣΧΕΔΙΟ 1 (Α-Ε-ΧΤ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250