Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-04 που θα διεξαχθεί την 07η Φεβρουαρίου 2014 και αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου "Σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση και εφαρμογή Διοικητικού Συστήματος Κοστολόγησης-Απόδοσης πελατειακών κέντρων κόστους στη λειτουργία κυκλοφορίας του ΟΣΕ".

 

Mouseio.Ose.web.banner 300x250