ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ GCIOB 360Q KAI ΤΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ LIN52-V CPU ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΕ ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα ...εδώ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250