Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Γραμμής Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας /Τμήμα Μεταλλικών έργων και Μηχανημάτων Γραμμής , Προϋπολογιζόμενης ποσότητας 184.817 κιλών ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ( ΠΕΔΙΛΑ ΠΕΔΗΣ κ.α) , ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ κ.λ.π, ως τον συνημμένο πίνακα μίας (1) σελίδας, Ελαχίστης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ #60.012,23 # ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και ΕΥΡΩ #73.815,04 # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ άνω της προϋπολογισθείσας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Α,Β

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

Mouseio.Ose.web.banner 300x250