«Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο δύο αστέρων (γ΄ κατηγορίας ή ανωτέρας) στο Βόλο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με προϋπολογισθείσα ημερήσια τιμή δωματίου #25,00# € και προϋπολογιζόμενη δαπάνη #8.400,00# €, χωρίς ΦΠΑ και #8.946,00# € με Φ.Π.Α. 6,5%.

Λήψη αρχείου

Mouseio.Ose.web.banner 300x250