Προμήθεια "κεραία (μπάρα) μηχανισμού ημιδρυφάκτου από αλουμίνιο (4,5 m) ΑΣΙΔ", προϋπολογιζόμενης δαπάνης #1.300,00# € χωρίς ΦΠΑ και #1.599,00# € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250