ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 23 ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ>> ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ διαβάστε εδώ..

Mouseio.Ose.web.banner 300x250