ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΧΤΕΝΙΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΤΟ ΕΣΘ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ>> ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ διαβάστε εδώ..