Ο ΟΣΕ διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με αριθμό 2016-01που θα διεξαχθεί την  23 Ιουνίου  2016 και αφορά προμήθεια ενός μηχανισμού οδήγησης αυτόματης πόρτας ανελκυστήρα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ