Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή με πρόχειρο διαγωνισμό αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ: α)ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ, ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ W.C. ΣΤΟΥΣ Σ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ & ΑΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ Σ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Σ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ W.C. ΑΥΛΙΔΑΣ β) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΟΙΝΟΗΣ, ΘΗΒΑΣ, ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ & γ) ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Σ.Σ. ΑΠΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΔΑΥΛΕΙΑ» Προϋπολογισμού 73.720,79 Ευρώ (με Φ.Π.Α.23%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250