Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ» Προϋπολογισμού 332.100,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ

 

 

Mouseio.Ose.web.banner 300x250