Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή με πρόχειρο διαγωνισμό αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ: α) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Mouseio.Ose.web.banner 300x250